Nhiều thông tin bổ sung đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm mới mà ông phát hành cho Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada (IRCC), ông Marco Mendicino.

Nhập cư là chìa khóa để phát triển nền kinh tế – xã hội của Canada.

Thư ủy nhiệm là chính sách quan trọng nhất đối với Bộ Di Trú của Canada được nhận từ Thủ tướng quốc gia, phác thảo các mục tiêu mà thủ tướng Canada đang yêu cầu bộ trưởng Bộ Di trú Canada theo đuổi trong thời gian chính phủ nắm quyền.

Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như Kế hoạch Nhập cư của Canada, chương trình nhập cư mới cho IRCC, cải thiện thời gian xử lý đơn xin thường trú của IRCC, và nhiều vấn đề khác. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố Kế hoạch Nhập cư mới mang tính lịch sử và kỷ lục trong giai đoạn 2021-2023, kế hoạch này sẽ nhắm mục tiêu đến hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada.

Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho thư mà Trudeau đã cung cấp cho Mendicino vào tháng 12/2019. Lý do của thư ủy nhiệm bổ sung mới là Chính phủ Canada đã bắt đầu một phiên họp Quốc hội vào tháng 9 và nó cũng kết hợp các mục tiêu mới phát sinh từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Các ưu tiên chính được nêu trong thư hôm nay bao gồm:

  • Tiếp tục chào đón những người mới đến để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Canada và phục hồi sau COVID bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm, chào đón người tị nạn thông qua các chương trình nhập cư thuộc diện kinh tế; xúc tiến việc đoàn tụ gia đình; và thúc đẩy các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực.
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp lộ trình cư trú lâu dài cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các trung tâm chăm sóc dài hạn, tại nhà, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch coronavirus.
  • Tiếp tục làm việc với nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada. Quản lý các cảng nhập cảnh của Canada một cách có trách nhiệm và nhân ái.
  • Xác định các lộ trình thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời.
  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và để đảm bảo đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
  • Tiếp tục làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho người mới nhập cư, bao gồm đào tạo tiếng Pháp.

Bức thư ủy nhiệm bổ sung nêu rõ các mục tiêu mà Chính phủ Canada đã theo đuổi trong suốt thời gian nắm quyền và bổ sung vào các mục tiêu được nêu trong thư ủy nhiệm tháng 12/2019 mà IRCC tiếp tục theo đuổi.

Chủ đề cơ bản của thông cáo này là Canada sẽ tiếp tục vận hành hệ thống nhập cư với khả năng tốt nhất trong thời kỳ đại dịch để có thể khai thác các kỹ năng và tài năng của những người mới đến nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về mong muốn và hồ sơ của các bạn để được tư vấn cụ thể: 0914 980 777

error: Content is protected !!
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Thẩm định hồ sơ