fbpx

Các Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Tại Canada

Đầu Tư Tỉnh Bang New Brunswick

 • Diện tích: 72.098 km²
 • Dân số: 834.691 người 
 • Thủ phủ: Moncton
 • Thành phố lớn nhất: Saint John 

Đầu Tư Tỉnh Bang British Columbia

 • Diện tích: 944.735 km²
 • Dân số: 5.519.013 người
 • Thủ phủ: Victoria
 • Thành phố lớn nhất: Vancouver

Đầu Tư Tỉnh Bang Saskatchewan

 • Diện tích: 651.900 km²
 • Dân số: 1.209.107 người
 • Thủ phủ: Regina
 • Thành phố lớn nhất: Saskatoon

Đầu Tư Tỉnh Bang Prince Edward Island

 • Diện tích: 5.660 km²
 • Dân số: 173.787 người
 • Thủ phủ: Chartlottetown
 • Thành phố lớn nhất: Chartlottetown

Đầu Tư Tỉnh Bang Nova Scotia

 • Diện tích: 55.283 km²
 • Dân số: 1.058.694 người
 • Thủ phủ: Halifax
 • Thành phố lớn nhất: Halifax

Đầu Tư Tỉnh Bang Quebec

 • Diện tích: 1.542.056 km²
 • Dân số: 8.874.683 người
 • Thủ phủ: Quebec City
 • Thành phố lớn nhất: Montreal

Đầu Tư Tỉnh Bang Manitoba

 • Diện tích: 647.797 km²
 • Dân số: 1.454.902 người
 • Thủ phủ: Winnipeg
 • Thành phố lớn nhất: Winnipeg

Đầu Tư Tỉnh Bang Yukon

 • Diện tích: 482.443 km²
 • Dân số: 44.975 người
 • Thủ phủ: Whitehorse
 • Thành phố lớn nhất: Whitehorse

Đầu Tư Khởi Nghiệp Startup Visa

Chương trình Start-up VISA được áp dụng cho tất cả doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới có kinh nghiệm trong việc quản lý ở bất cứ ngành nghề nào.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline