Các Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Tại Canada

Các Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Tại Canada

Các Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Tại Canada

Đầu Tư Tỉnh Bang New Brunswick

 • Diện tích: 72.098 km²
 • Dân số: 780.036 người 
 • Thủ phủ: Moncton
 • Thành phố lớn nhất: Saint John 

Đầu Tư Tỉnh Bang British Columbia

 • Diện tích: 944.735 km²
 • Dân số: 5.124.382 người
 • Thủ phủ: Victoria
 • Thành phố lớn nhất: Vancouver

Đầu Tư Tỉnh Bang Saskatchewan

 • Diện tích: 651.900 km²
 • Dân số: 1.182.536 người
 • Thủ phủ: Regina
 • Thành phố lớn nhất: Saskatoon

Đầu Tư Tỉnh Bang Prince Edward Island

 • Diện tích: 5.660 km²
 • Dân số: 158.361 người
 • Thủ phủ: Chartlottetown
 • Thành phố lớn nhất: Chartlottetown

Đầu Tư Tỉnh Bang Nova Scotia

 • Diện tích: 55.283 km²
 • Dân số: 978.936 người
 • Thủ phủ: Halifax
 • Thành phố lớn nhất: Halifax

Đầu Tư Tỉnh Bang Quebec

 • Diện tích: 1.542.056 km²
 • Dân số: 8.554.120 người
 • Thủ phủ: Quebec City
 • Thành phố lớn nhất: Montreal

Đầu Tư Tỉnh Bang Manitoba

 • Diện tích: 647.797 km²
 • Dân số: 1.352.154 người
 • Thủ phủ: Winnipeg
 • Thành phố lớn nhất: Winnipeg

Đầu Tư Tỉnh Bang Yukon

 • Diện tích: 482.443 km²
 • Dân số: 41.054 người
 • Thủ phủ: Whitehorse
 • Thành phố lớn nhất: Whitehorse

Đầu Tư Khởi Nghiệp Startup Visa

Chương trình Start-up VISA được áp dụng cho tất cả doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới có kinh nghiệm trong việc quản lý ở bất cứ ngành nghề nào.

Liên hệ Hotline
error: Content is protected !!