fbpx

Điểm Đến Định Cư Tại Châu Mỹ

Nhận PR và định cư Canada cho cả gia đình theo diện Lao động, diện Khởi nghiệp và diện Đầu tư Tỉnh bang.

Nhận Thẻ xanh định cư Mỹ cho cả gia đình theo diện Lao động EB-3 và diện Đầu tư EB-5.

Cầm hộ chiếu Dominica trên tay, nhà đầu tư được tự do đi lại gần 90 quốc gia trên thế giới mà không cần xin thị thực.

Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada là một trong những chương trình đơn giản và nhanh nhất để sở hữu quốc tịch thứ 2.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline