fbpx

Các Chương Trình Đầu Tư Lấy Quốc Tịch Caribbean

Cầm hộ chiếu Dominica trên tay, nhà đầu tư được tự do đi lại gần 90 quốc gia trên thế giới mà không cần xin thị thực.

Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada là một trong những chương trình đơn giản và nhanh nhất để sở hữu quốc tịch thứ 2.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline