fbpx

Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Singapore

Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Singapore

Bất kỳ công ty nào được thành lập tại Singapore đều được hưởng các ưu đãi về thuế (Tax Exemption) và các chính sách khuyến khích kinh doanh (Incentives) của Chính phủ. Thông thường công ty sẽ chỉ phải đóng ít hơn 9% Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (Corporate Tax) cho lợi nhuận chịu thuế hằng năm ít hơn 300.000 SGD và 17% cho những khoản lợi nhuận từ 300.000 SGD trở lên.

100 %

Tỷ Lệ Thành Công

5 ngày

Thời Gian Xét Duyệt

9 %

Thuế TNDN

Công ty thành lập tại Singapore không phải chịu thuế cho cổ tức (Dividend) hoặc thặng dư vốn cổ phần (Capital Gain).

Chủ doanh nghiệp được thành lập tại Singapore có quyền xin được giấy phép làm việc / cư trú cho chính công ty mình và gia đình nếu đáp ứng được các điều kiện của Chính phủ Singapore về vấn đề này.

Yêu cầu về thành lập doanh nghiệp tại Singapore cho người nước ngoài:

 • Chỉ định ít nhất 1 giám đốc là người địa phương (mang quốc tịch Singapore hoặc Thường trú nhân tại Singapore) làm giám đốc chỉ định (Nominee Director). Chức danh này chỉ mang tính tượng trưng và không tham gia điều hành công ty, mọi trách nhiệm với công ty sẽ được miễn trừ.
 • Chỉ định 1 thư ký công ty (Company Secretary) là người địa phương (mang quốc tịch Singapore hoặc Thường trú nhân tại Singapore) và phải có giấy phép hành nghề tại Singapore trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập. Giám đốc / cổ đông không được phép làm cùng lúc thư ký.
 • Đăng ký danh sách cổ đông, công ty tại Singapore có thể có từ 1 đến 50 cổ đông, cổ đông không nhất thiết phải là giám đốc (điều hành) và có thể là người nước ngoài 100%.
 • Đăng kí vốn cổ phần (Paid-up Capital) ít nhất 1 SGD. Vốn cổ phần này có tăng trong tương lai tùy nhu cầu của chủ sở hữu.
 • Đăng kí địa chỉ chính thức (Company Registered Address) tại Singapore – Địa chỉ này có thể là nơi cư trú hoặc là văn phòng nhưng không được là hộp thư (PO Box).

Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho việc thành lập công ty tại Singapore:

 • Tên công ty
 • Mô tả ngắn về hoạt động kinh doanh của công ty
 • Thông tin chủ sở hữu
 • Thông tin giám đốc 
 • Địa chỉ đăng kí kinh doanh (Nếu có)

Khách hàng cần chuẩn bị sau khi thành lập công ty tại Singapore:

 • Tài khoản ngân hàng: Sau khi thành lập công ty thành công tại Singapore, chủ sở hữu có thể tiến hành mở tài khoản ngân hàng tại Singapore cho công ty của mình tại các ngân hàng lớn của Singapore.
 • Giấy phép kinh doanh: Đối với các ngành nghề đặc thù như: nhà hàng, tổ chức giáo dục, dịch vụ lữ hành, …
 • Thuế giá trị gia tăng (GST): Nếu doanh thu dự phóng hằng năm của công ty vượt 1 triệu SGD, chủ sở hữu cần đăng ký mã số thuế Dịch vụ Hàng hóa (tương tự VAT tại Việt Nam).
 • Kiểm toán: Công ty thành lập tại Singapore được yêu cầu chỉ định Kiểm Toán Viên trong vòng 3 tháng kể từ ngày thành lập.
 • Các yêu cầu khác: Theo luật Doanh Nghiệp Singapore.

Tin Tức Định Cư Singapore

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline