fbpx

Bộ Di Trú Canada đã chính thức tăng số tiền ứng viên cần chứng minh tài chính để an cư theo Chương trình Express Entry 2024. Những con số này được đưa ra dựa trên thống kê của 50% tổng số thu nhập thấp. Các điều chỉnh này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/05/2024. 

Theo đó, với các điều kiện ràng buộc mới được cập nhật, việc cập nhật hồ sơ của các ứng viên trên hệ thống sẽ không làm thay đổi ngày và giờ mà Bộ Di Trú nhận được hồ sơ. Nên các ứng viên sẽ cần cập nhật đủ các hồ sơ theo yêu cầu trước khi đơn của họ được xét duyệt. 

Ai Cần Chứng Minh Tài Chính Theo Express Entry?

Số tiền tối thiểu cần thiết để định cư ở Canada chính là bằng chứng tài chính Express Entry của người nộp đơn. Nếu hồ sơ của ứng viên được nộp theo các chương trình như: Federal Skilled Worker Program (FSWP) hoặc Federal Skilled Trades Program (FSTP) thì ứng viên đó sẽ cần chứng minh tài chính đủ theo yêu cầu của chương trình Express Entry.  

Tuy nhiên, nếu ứng viên đó đã có lời mời làm việc và giấy phép làm việc hợp lệ ở Canada thì họ không cần cung cấp bằng chứng chứng minh tài chính cho FSWP và FSTP nữa. Ngoài ra, các ứng viên của chương trình Canada Experience (CEC) không có yêu cầu chứng minh tài chính. 

Hiện tại, với các hồ sơ đã được nộp thành công vào hệ thống Express Entry, các ứng viên sẽ nhận được yêu cầu gửi tài liệu chứng minh tài chính cho đơn của họ. Hoặc ứng viên sẽ cần tải lên Lời mời làm việc hợp pháp hoặc đã nộp đơn theo diện Canada Experience để chứng mình không cần chứng minh tài chính. 

Yêu Cầu Chứng Minh Tài Chính Bao Nhiêu? 

Số tiền cần chứng minh tài chính sẽ phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình người nộp đơn, bao gồm: đương đơn chính, vợ/chồng và con cái phụ thuộc. Dù vợ/chồng và con cái phụ thuộc có đi cùng ứng viên đến Canada hay không thì vẫn sẽ được bao gồm trong số thành viên gia đình cần chứng minh tài chính. 

Số thành viên gia đình Số tiền cần chứng minh kể từ ngày 28/05/2024 (CAD) Số tiền cần chứng minh trước khi điều chỉnh
1 $14,690 $ 13,757
2 $ 18,288 $ 17,127
3 $ 22,483 $ 21,055
4 $ 27,297 $ 25,564
5 $ 30,690 $ 28,994
6 $ 34,917 $ 32,700
7 $ 38,875 $ 36,407
Từ thành viên thứ 8 trở đi, mỗi người tăng thêm $ 3,958 $ 3,706

 Thông Tin Cần Lưu Ý

Theo Bộ Di Trú, bằng chứng về nguồn tiền dùng để chứng minh tài chính được chấp nhận dưới dạng các văn bản chính thức từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính mang tính xác thực cao. 

Các văn bản đó cần phải có thông tin tất cả các tài khoản ngân hàng và đầu tư hiện có; Các khoản nợ hiện tại, bao gồm các khoản vay và thẻ tín dụng. Thư này cũng phải được in trên tiêu đề thư của ngân hàng / tổ chức tài chính. Ngoài ra, trên thư cũng phải bao gồm các chi tiết sau: 

  • thông tin liên hệ của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính (địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) 
  • tên của khách hàng
  • các khoản nợ chưa thanh toán của khách hàng (nợ thẻ tín dụng, các khoản vay)
  • những chi tiết này cho từng tài khoản ngân hàng và đầu tư hiện tại đang có: số tài khoản, ngày mở tài khoản, số dư tài khoản, số dư trung bình trong 6 tháng qua.

Như vậy, các ứng viên khi nộp hồ sơ theo chương trình thuộc Express Entry cần cập nhật mức chứng minh tài chính mới để chuẩn bị cho phù hợp với số lượng thành viên của gia đình mình. Thiên Tú sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn ngay khi có thông tin mới nhất về chương trình này! 

Để được tư vấn Chương Trình Làm Việc và Định Cư Canada phù hợp, vui lòng liên hệ hotline 0914 980 777 hoặc email: info@thientucorp.com để được hỗ trợ và tư vấn trong thời gian sớm nhất nhé!

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline