fbpx

Điểm Đến Định Cư Tại Châu Á & Châu Úc

Lựa Chọn Điểm Đến Định Cư Phù Hợp

Nhà đầu tư khởi nghiệp kinh doanh hoặc đầu tư đều có thể nộp đơn xin cấp tư cách Thường Trú Nhân (PR) thông qua chương trình Đầu Tư Toàn Cầu (GIP).

Chương trình MM2H giúp nhà đầu tư và gia đình được cư trú trong 10 năm và không hạn chế số lần gia hạn, điều này đã giúp cho MM2H trở thành chương trình định cư được quan tâm nhất hiện nay.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline