fbpx

Là một công dân nước ngoài ở Canada, cho dù bạn đến đây với tư cách là Cư dân tạm thời (TR) hay Thường trú nhân (PR), điều quan trọng là phải có được bảo hiểm y tế công cộng tại tỉnh/lãnh thổ nơi bạn đến. 

Không đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có thể sẽ khiến bạn phải trả hàng nghìn đô la cho việc chăm sóc sức khoẻ khi cần thiết. 

Lưu ý: Chính phủ Canada khuyến nghị tất cả cư dân của mọi tỉnh/lãnh thổ nên mua bảo hiểm y tế tư nhân để bổ sung cho bảo hiểm y tế công do tỉnh/lãnh thổ nơi họ sinh sống cung cấp. 

Để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ công cộng ở tỉnh bạn đến, bạn sẽ cần có thẻ y tế. Dưới đây sẽ nêu ra các tiêu chí đủ điều kiện nhận thẻ y tế ở ba tỉnh mới hàng đầu của Canada – Ontario, British Columbia (BC), và Alberta.

Ontario

Để đủ điều kiện nhận thẻ y tế ở Ontario, công dân nước ngoài phải đáp ứng ít nhất một trong những yêu cầu bổ sung sau đây do Chính phủ Ontario nêu ra. 

Lưu ý: Ontario không yêu cầu người mới đến phải chờ để đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cấp tỉnh (công cộng)

Cụ thể, người nộp đơn phải là cư dân của Ontario và đồng thời: 

 • Công dân Canada, người bản địa (đã đăng ký theo Đạo luật người da đỏ liên bang) hoặc PR 
 • Nộp đơn xin thường trú tại Canada *
 • Có giấy phép lao động hợp lệ**, làm việc toàn thời gian cho một chủ lao động ở Ontario (trong ít nhất 6 tháng) 
 • Người tị nạn theo quy ước hoặc người được bảo vệ khác (theo định nghĩa của Uỷ ban Di trú và Tị nạn Canada) 
 • Sở hữu Giấy phép cư trú tạm thời
 • Một thành viên giáo sĩ có thể cư trú hợp pháp tại Canada và sẽ phục vụ toàn thời gian ở Ontario trong ít nhất 6 tháng

* Theo Chính phủ Ontario, điều này áp dụng cho công dân nước ngoài “đã nộp đơn xin PR tới Bộ Di Trú, Người Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Để đủ điều kiện nhận thẻ y tế, IRCC phải xác nhận rằng họ đã xem xét đơn đăng ký và rằng bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để đăng ký. Ngoài ra, đơn xin PR của bạn phải chưa bị từ chối. 

** Điều kiện này cũng áp dụng cho công dân nước ngoài có giấy phép lao động hợp lệ theo Chương trình Người Chăm sóc Trực Tiếp tại nhà của liên bang hoặc Chương trình Công nhân Nông Nghiệp Thời vụ của Liên bang. 

Lưu ý: Một số ứng viên có tình trạng duy trì sau khi giấy phép lao động hết hạn có thể liên hệ với ServiceOntario để xem liệu họ có đủ điều kiện nhận thẻ y tế hay không. 

Ngoài những điều trên, người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu sau đây để có thẻ y tế ở Ontario: 

 • Có mặt thực tế ở Ontario trong 153 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ
 • Có mặt thực tế ở Ontario ít nhất 153 ngày trong 183 ngày đầu tiên ngay sau khi bạn bắt đầu sống ở tỉnh này
 • Biến Ontario thành nơi cư trú chính của bạn

British Columbia 

Để đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công cộng (bao gồm thẻ y tế) thông qua Chương trình Dịch vụ Y tế (MSP) cua British Columbia, những người mới đến phải được xác định là cư dân BC. 

“Người cư trú” được chính quyền cấp tỉnh định nghĩa là người đáp ứng được ba điều kiện sau: 

 • Là công dân Canada hoặc được nhập cư hợp pháp vào Canada để thường trú
 • Làm nhà ở BC
 • Có mặt thực tế tại BC ít nhất 6 tháng trong 1 năm*

* Công dân Canada đủ điều kiện và thường trú nhận ở ngoài tỉnh chỉ vì mục đích nghỉ phép được phép vắng mặt tối đa bảy tháng trong một năm dương lịch. 

Mặc dù các tiêu chí trên dành riêng cho Thường trú nhân tại BC, chính quyền tỉnh cũng lưu ý rằng “một số người có giấy phép học tập và/hoặc giấy phép làm việc, bao gồm giấy phép làm việc trong các Chương trình làm việc trong Kỳ nghỉ (được ban hành theo Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư Liên bang,… có giá trị trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên), có thể được coi là cư dân” vì mục đích đủ điều kiện MSP.

Khả năng hội đủ điều kiện có điều kiện cũng áp dụng cho những người tạm trú có tình trạng được duy trì. 

Điều quan trọng cần lưu ý là Chính quyền tỉnh bang British Columbia yêu cầu những người mới đến phải chờ “trong thời gian còn lại của tháng nơi cư trú được thiết lập, cộng thêm hai tháng” trước khi họ có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cấp tỉnh (công cộng). 

Alberta

Để đủ điều kiện nhận thẻ y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ tương ứng ở Alberta, thường trú nhận phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

 • Được quyền hợp pháp ở Canada và sinh sống lâu dài ở Alberta
 • Cam kết có mặt thực tế tại Alberta ít nhất 183 ngày trong vòng 12 tháng
 • Không yêu cầu cư trú hoặc nhận trợ cấp theo yêu cầu cư trú ở tỉnh, lãnh thổ hoặc quốc gia khác

Đủ điều kiện như bất kỳ người nào khác được coi là cư dân theo quy định

Ngoài những điều kiện trên, cư dân tạm thời ở Alberta cũng đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ công cộng, mặc dù khả năng đủ điều kiện này khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích lưu trú của một cá nhân ở Alberta. Điều kiện dành cho sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời được trình bày chi tiết dưới đây. 

Lao động tạm thời 

Để đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, người lao động tạm thời phải cư trú và có ý định ở lại Alberta trong tối thiểu 12 tháng. Ngoài ra, thời hạn tối thiểu của giấy phép lao động của một số cá nhân phải là 6 tháng để đủ điều kiện nhận bảo hiểm.

Sinh viên quốc tế

Theo chính quyền tỉnh, những sinh viên có giấy phép học tập 12 tháng hợp lệ ở Alberta sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm công nếu họ cũng cư trú ở Alberta từ 12 tháng trở lên. Trong trường hợp giấy phép học sinh có hiệu lực dưới 12 tháng, họ vẫn có thể đủ điều kiện được bảo hiểm nếu nhận được thư từ trường nơi họ đang theo học. Thư này phải xác nhận: 

 • Việc nhập học của sinh viên
 • Ý định cư trú tại Alberta của sinh viên trong ít nhất 12 tháng

Lưu ý: Alberta yêu cầu những người mới đến phải đợi ba tháng trước khi họ đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công cộng

Những người đang tìm kiếm thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở Alberta, chẳng hạn như những gì được chi trả theo Chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ Alberta (AHCIP) và cách đăng ký thẻ y tế. 

Các ứng viên quan tâm tới Chương trình định cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất. 

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline