fbpx

Có được Thường trú nhân Canada là ước mơ của rất nhiều người nhập cư đang tìm cách xây dựng cuộc sống mới và coi Canada là nơi định cư lâu dài của mình. Tuy nhiên, hành trình để có được thường trú nhân có thể khác nhau về độ dài và độ phức tạp của từng hồ sơ.

Sẽ mất bao lâu để có được thường trú nhân? Trong bài viết này, Thiên Tú sẽ chia sẽ với cá cbanj về các mốc thời gian cho các con đường khác nhau để có được thường trú nhân Canada.

Cần Hiểu Về Thường trú nhân

Trở thành thường trú nhân là một cột mốc quan trọng đối với những người muốn gắn bó với một đất nước thân thiện và đa dạng. Hiểu khái niệm PR là rất quan trọng để điều hướng quá trình nhập cư một cách hiệu quả.

  • Thường trú nhân cấp cho các cá nhân quyền sống, làm việc và học tập ở bất cứ đâu tại Canada vô thời hạn
  • Đây là con đường dẫn đến quốc tịch Canada và cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi xã hội
  • Có nhiều con đường khác nhau để có được thường trú nhân và phổ biến nhất hiện nay là hệ thống Express Entry, Provincial Nominee Program (PNPs), family sponsorship và Atlantic Immigration Program.
  • Mỗi lộ trình có tiêu chí đủ điều kiện và thời gian xử lý riêng, ảnh hưởng đến tiến trình trở thành Thường trú nhân
  • Những người nhập cư tương lai nên đánh giá cẩn thận khả năng đáp ứng các điều kiện của mình và tìm hiểu các yêu cầu của từng lộ trình trước khi tiếp tục nộp đơn

Sẽ Mất Bao Lâu Để Trở Thành Thường Trú Nhân Canada Vào Năm 2024?

Thời gian để có được hoặc trở thành Thường trú nhân ở Canada khác nhau tuỳ theo con đường đã chọn. Nhìn chung, có thể mất vài tháng đến vài năm. Thông qua Express Entry, một số ứng viên có thể nhận được lời mời trong vòng vài tuần, trong khi những người khác có thể phải đợi vài tháng.

Thời gian xử lý hiện tại

Dưới đây là thời gian xử lý phổ biến cho các chương trình PR khác nhau.

Các chương trình nhập cư Kinh tế

Chương trình Thời gian xử lý hiện tại (5/2024)
Canadian Experience Class (CEC) 5 tháng
Federal Skilled Worker Program (FSWP) 5 tháng
Provincial Nominee Program (PNP) via Express Entry 6 tháng
Non-Express Entry PNP 11 tháng
Quebec Skilled Workers (QSW) 9 tháng
Quebec Business Class Entrepreneurs (Quebec) investors (Quebec) self-employed person (Quebec) 54 tháng
Federal Self-Employed 52 tháng
Atlantic Immigration Program 6 tháng
Start-up visa 37 tháng

Các Diện Bảo Lãnh

Chương trình Thời gian xử lý hiện tại (5/2024)
Spouse or common-law partner living outside Canada (dự định sống ngoài Quebec) 13 tháng
Spouse or common-law partner living outside Canada (dự định sống trong Quebec)  34 tháng 
Spouse or common-law partner living inside Canada (dự định sống ngoài Quebec) 11 tháng
Spouse or common-law partner living inside Canada (dự định sống trong Quebec) 27 tháng
Parents or Grandparents PR (dự định sống ngoài Quebec) 20 tháng
Parents or Grandparents PR (dự định sống trong Quebec) 33 tháng

Các tiêu chí đủ điều kiện cho Thường trú nhân là gì? 

Khả năng đáp ứng các điều kiện thay đổi tuỳ theo lộ trình dã chọn nhưng thường bao gồm các yếu tố như: trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và mối quan hệ với Canada thông qua gia đình hoặc việc làm. 

Đối với việc bảo lãnh gia đình, không cần bất kỳ trình độ học vấn, kinh nghiệm hoặc trình độ ngôn ngữ nào. Người nộp đơn chỉ cần chứng minh tính xác thực của mối quan hệ của họ với thường trú nhân hoặc công dân Canada. 

Để được tư vấn chi tiết về các chương trình Thường trú nhân Canada, vui lòng liên hệ hotline 0914 980 777 hoặc email: infor@thientucorp.com để được hỗ trợ và tư vấn trong thời gian sớm nhất.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline