fbpx

Ontario, British Columbia & Manitoba Phát Hành Lời Mời Nộp Đơn Xin Đề Cử Cấp Tỉnh

Ontario, British Columbia và Manitoba đã phát hành lời mời nộp đơn cho các ứng viên thông qua các vòng rút thăm Chương trình Đề cử Cấp tỉnh (PNP) từ ngày 07 đến ngày 13.01 của các Tỉnh.

Kết Quả Nhập Cư Tại Ontario

Vào ngày 10.01, Ontario đã phát hành 404 lời mời nộp đơn cho các ứng viên theo chương trình Đề cử tỉnh bang Ontario (OINP). Đợt rút thăm hướng đến các ứng viên có tay nghề, những ai có lời mời làm việc toàn thời gian trong nhóm ngành nghề TEER 0, 1, 2 hoặc 3 của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC). Các ứng viên đủ điều kiện yêu cầu số điểm từ 35 trở lên.

Vào ngày 22.12, Tỉnh đã mời số lượng ứng viên tối đa được phân bổ trong năm. Tổng cộng đến năm 2022, Ontario đã đưa ra lời mời cho 9.750 ứng viên.

Tỉnh cho biết các đơn đăng ký mới và các đơn đăng ký đã được gửi tới OINP sẽ tiếp tục được chấp thuận và xem xét theo phân bổ đề cử năm 2023 của chương trình.

British Columbia

British Columbia đã phát hành 123 lời mời nộp đơn cho các ứng viên thuộc ngành công nghệ trong đợt rút thăm ngày 10.01.

Lời mời đã được gửi đến các ứng viên trong các hạng mục Lao động Tay nghề và Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế và bao gồm cả các ứng viên thuộc Chương trình Express Entry. Kể từ khi dòng công nghệ của BC PNP được ra mắt vào năm 2017, hơn 6.000 nhân viên công nghệ đã được đề cử cho đề cử cấp tỉnh.

Điểm SIRS yêu cầu tối thiểu đối với ứng viên là 90. SIRS hoạt động giống như Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) nhưng chỉ được sử dụng cho PNP của British Columbia.

Tỉnh cũng đã tổ chức các đợt xét tuyển các ứng viên làm việc trong các ngành nghề sau:

  • Giáo dục mầm non (NOC 4214) với số điểm ít nhất là 60;
  • 17 nhân viên y tế từ Diện Lao động Tay nghề, Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế, bao gồm cả hạng mục Express Entry, với số điểm ít nhất là 60 và;
  • Các ngành nghề có nhu cầu khác với số điểm ít nhất là 60.

Manitoba

Manitoba đã mời 322 ứng viên thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh Manitoba vào ngày 12.01. Để nhận được lời mời, các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản cụ thể cho chương trình của Tỉnh. Tổng cộng, tỉnh đã mời:

  • Diện Lao động Tay nghề ở Manitoba đã phát hành 260 lời mời với số điểm tối thiểu là 734.
  • Diện Lao động Nước ngoài có tay nghề đã phát hành 20 lời mời với số điểm tối thiểu là 713.
  • Dòng Giáo dục Quốc tế đã phát hành 42 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời nộp đơn, 27 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Nguồn: CIC News

Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định cư Canada, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline