Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) hiện là diện nhập cư kinh tế lớn thứ hai của Canada. Các tỉnh bang tiếp tục mời gọi những ứng viên tiềm năng cho bước tiếp theo trong quá trình nhập cư.

Chương trình PNP bắt đầu vào năm 1998 tiếp nhận khoảng 200 người đến Canada, và hiện nay thu hút hơn 80.000 thường trú nhân mới mỗi năm. Đã có ít nhất 3.744 ứng viên nhận được lời mời thông qua chương trình nhập cư của tỉnh bang trong tháng 11 vừa qua.

PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn một số lượng người nhập cư kinh tế mỗi năm và đề cử họ trở thành thường trú nhân lâu dài.

Hiện có hơn 80 luồng PNP ở 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ và được thiết kế để thu hút những người nhập cư nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động cụ thể. Ở hầu hết các tỉnh bang đều có ít nhất một luồng PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang và là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các luồng PNP được liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP ‘Nâng cao’, cho phép tỉnh bang chọn các ứng viên Express Entry và mời họ tham gia chương trình đề cử. PNP cho phép các tỉnh bang đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của Liên bang – hệ thống quản lý ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada — Diện lao động lành nghề liên bang, Diện lao động kỹ năng liên bang và Diện lao động có kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ được cộng thêm 600 điểm trong Hệ thống Xếp hạng Toàn diện.

Các luồng PNP hoạt động bên ngoài Express Entry được gọi là PNP ‘Cơ sở’, cũng có thể đề cử các ứng viên và có lộ trình nhận thường trú nhân bên ngoài hệ thống Express Entry.

Dưới đây là cập nhật mới nhất về chương trình tỉnh bang trong các vòng tuyển chọn từ tháng 11:

British Columbia

 • 360 ứng viên nộp hồ sơ đề cử qua năm luồng BC PNP vào ngày 24/11.
 • 76 ứng viên Tech Pilot nộp đơn xin đề cử thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 17/11.
 • 358 ứng viên Tech Pilot nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP vào ngày 10/11.
 • 76 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 3/11.

Manitoba

 • 40 ứng viên Express Entry trong số 196 ứng viên được chọn theo ba luồng MPNP vào ngày 19/11.
 • 7 ứng viên Express Entry trong số 205 ứng viên được chọn theo ba luồng MPNP vào ngày 5/11.

Newfoundland và Labrador

NLPNP đang tạo ra một luồng PNP mới – Kỹ năng Ưu tiên, dành cho các cá nhân có trình độ học vấn cao và có kỹ năng, kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhu cầu của tỉnh.

Ontario

 • mở Thư mời làm việc từ nhà tuyển dụng dành cho sinh viên quốc tế đối với kỳ nhập học vào ngày 26/11 và bị đóng cửa kỳ nhập học do các khó khăn kỹ thuật.
 • đạt đủ chỉ tiêu cho diện Thư mời việc làm của nhà tuyển dụng: Luồng kỹ năng theo yêu cầu cho năm 2020 vào ngày 16/11. Đăng ký bổ sung sẽ không được chấp nhận cho đến khi có thông báo mới.
 • đã ban hành 443 thông báo quan tâm đến các ứng viên Express Entry thông qua luồng Ưu tiên về Nguồn vốn Con người vào ngày 12/11 với chín ngành nghề đủ điều kiện.
 • thông báo diện Thí điểm Nhập cư Khu vực Ontario đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 vào ngày 5/11. Các đơn nộp sau sẽ tiếp tục được xét duyệt vào năm 2021.
 • đưa ra 726 lời mời cho các ứng viên Express Entry hôm nay thông qua các luồng Lao động có tay nghề nói tiếng Pháp và lao động kỹ năng của OINP vào ngày 4/11.

Đảo Hoàng Tử

 • đã mời 221 ứng viên đăng ký thông qua các luồng Lao động & Express Entry. Thêm 33 lời mời đã được cấp trong danh mục Giấy phép Lao động dành cho Doanh nhân. Cả hai lần bốc thăm được tổ chức vào ngày 19/11.

Saskatchewan

 • giới thiệu 10 điểm mới có sẵn trong hệ thống xếp hạng SINP cho các ứng viên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh vào ngày 24/11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các luồng Express Entry và Ngành nghề ưu tiên của SINP.
 • đã mời 551 ứng viên từ các luồng Express Entry và Ngành nghề ưu tiên của SINP vào ngày 19/11. Chỉ một số ngành nghề nhất định mới được xem xét.
 • đã mời 532 ứng viên từ các luồng Express Entry và Ngành nghề ưu tiên của SINP. Chỉ một số nghề nhất định được xét vào ngày 3/11.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về mong muốn và khả năng của các bạn để được tư vấn cụ thể: 0914 980 777

error: Content is protected !!
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Thẩm định hồ sơ