Vòng Tuyển Chọn Mới Nhất Từ Tỉnh Bang British Columbia (BCPNP)

Ngày 25/11/2020, tỉnh bang British Columbia đã mời 360 ứng viên nộp hồ sơ theo chương trình đề cử tỉnh bang BCPNP diện Express Entry BC (EEBC) và diện lao động kỹ năng.

Điểm yêu cầu tối thiểu cho các hồ sơ được chọn như sau:

  • Người lao động kỹ năng: 93 điểm.
  • Sinh viên quốc tế: 94 điểm.
  • Người lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp: 75 điểm.
  • Express Entry BC cho lao động kỹ năng: 92 điểm.
  • Express Entry BC cho sinh viên quốc tế: 93 điểm.

Tỉnh bang British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả hàng tuần cho chương trình PNP thông qua các danh mục khác nhau. Để đăng ký các diện lao động tay nghề hoặc Express Entry, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS).

Ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh và địa điểm làm việc. Người nộp đơn nhận được chấp thuận có thể sử dụng đề cử tỉnh bang để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và được đảm bảo về Lời mời nộp đơn (ITA) cho đợt công bố kết quả Express Entry của Liên bang trong tương lai.

Hàng tuần, tỉnh bang British Columbia (BCPNP) cũng phát hành thư mời theo Chương trình thí điểm công nghệ (Tech Pilot), đây là lộ trình nhập cư nhanh chóng dành cho người lao động từ các lĩnh vực công nghệ và sinh viên quốc tế. Chương trình này hoạt động thông qua các diện đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) và để được xem xét nhập cư, các ứng viên cần có một thư mời làm việc hợp lệ thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện.

Các nghề nghiệp đủ điều kiện cho diện Tech Pilot bao gồm các nhà quản lý máy tính và hệ thống thông tin, kỹ sư dân dụng, nhà thiết kế và phát triển web, biên dịch viên cũng như kỹ thuật viên ghi âm, ghi hình và một số nhiều người khác.

Khác với các diện khác của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) yêu cầu thư mời làm việc lâu dài, thư mời làm việc của Tech Pilot phải có thời hạn tối thiểu là 1 năm. Tuy nhiên, những lời mời làm việc có thời hạn nhiều hơn 1 năm sẽ vẫn đủ điều kiện, miễn là công việc toàn thời gian và từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong BC.

Các ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang sẽ có 30 ngày để nộp hồ sơ đầy đủ.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về mong muốn và khả năng của các bạn để được tư vấn cụ thể: 0914 980 777

error: Content is protected !!
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Thẩm định hồ sơ