THÔNG BÁO !!!!!

Các tiêu chí liên quan đến quá trình cấp Giấy phép Nhập cư cho người nộp đơn là công dân nước thứ ba và Đầu tư vào Síp sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn – Tiêu chí sửa đổi lần thứ 3 ngày 24/03/2021.

Chính phủ Síp đang thể hiện mong muốn được hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và duy trì Chương trình PR của Síp về lâu dài nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Vì vậy, họ đã thực hiện chính sách nâng cao chương trình lấy Thường trú nhân, việc này được chúng ta mong đợi từ rất lâu.

Thông báo có những thay đổi như sau:

Sửa đổi quan trọng và tích cực nhất là Bãi Bỏ yêu cầu đối với người nộp đơn phải có tài khoản ngân hàng cá nhân tại Síp và duy trì khoản tiền gửi 30.000 EUR trong 3 năm.

Chương trình mới có nhiều sự lựa chọn đầu tư khác ngoài việc đầu tư vào bất động sản nhà ở, như:

  • Đầu tư vào bất động sản (nhà ở, căn hộ) ít nhất 300.000 EUR- cộng với VAT (chỉ dành cho căn hộ mới). Nhà đầu tư có thể mua tối đa hai căn.
  • Đầu tư vào bất động sản khác (trừ các đơn vị ở), như văn phòng, cửa hàng, khách sạn hoặc các dự án phát triển tương tự hoặc kết hợp các hình thức nói trên, ít nhất 300.000 EUR.
  • Đầu tư vào vốn cổ phần của một Công ty Síp đang hoạt động ít nhất 300.000 EUR và có nhân viên tại Síp.
  • Đầu tư vào cổ phiếu của một Công ty Síp cam kết đầu tư tập thể (như AIF, AIFLNP, RAIF) ít nhất 300.000 EUR.

Các tiêu chí mới có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2021.

Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư đã nộp đơn đăng ký và một số hồ sơ đang trong quá trình phê duyệt – để biết thêm quy trình Đầu tư nhận Giấy phép Thường trú nhân của Síp hãy để lại thông tin của bạn hoặc Liên Hệ với chúng tôi qua Email: info@thientucorp.com hoặc số điện thoại 0914 980 777

error: Content is protected !!
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Thẩm định hồ sơ