Chương Trình Đầu Tư Định Cư Tại Úc

Chương Trình Đầu Tư Định Cư Tại Úc

Visa 188 và 132 mở ra cơ hội cho các doanh nhân cùng gia đình đến Úc sinh sống, làm việc và học tập, thông qua việc thành lập/ đầu tư vào doanh nghiệp tại đây, hoặc vào trái phiếu Chính phủ hay quỹ đầu tư Úc.

100 %

Quyền cư trú tại Úc

12 tháng

Thời Gian Xét Duyệt

AUD 1 .5 m

Trái phiếu Chính phủ

Vì Sao Nên Lựa Chọn Đầu Tư Định Cư Tại Úc

 • Cơ hội nhận quốc tịch Úc sau khi đáp ứng thời gian cư trú.
 • Sở hữu một trong những hộ chiếu “quyền lực” giúp nhà đầu tư và gia đình được tự do đi lại đến 157 quốc gia.
 • Thường trú nhân Úc được hưởng gói hỗ trợ của Medicare, miễn giảm học phí và được tự do làm việc.
 • Nhận các khoản ưu đãi về thuế ở lần đầu tiên mua bất động sản tại Úc.

Điều Kiện Tham Gia Chương Trình

 • Visa tạm trú 188A – Diện Đổi mới kinh doanh: phù hợp với các doanh nhân đã có công ty với doanh thu cao tại Việt Nam và có vốn đầu tư tối thiểu 800.000 AUD
 • Visa tạm trú 188B – Diện Nhà đầu tư cơ bản: phù hợp với các doanh nhân có bề dày quản lý và tài sản tối thiểu 2,25 triệu AUD
 • Visa tạm trú 188C – Diện Nhà đầu tư trọng yếu: phù hợp với các nhà đầu tư có số vốn tối thiểu 5 triệu AUD
 • Visa tạm trú 188D – Diện Nhà đầu tư cao cấp: phù hợp với các nhà đầu tư có số vốn tối thiểu 15 triệu AUD
 • Visa tạm trú 188E – Diện Doanh nhân: phù hợp với các doanh nhân tài năng, được cấp vốn tối thiểu 200.000 AUD từ các tổ chức quy định.
 • Visa thường trú 888: đây là diện chuyển đổi từ các visa tạm trú trên khi nhà đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện
 • Visa thường trú 132A – Diện Doanh nhân thành đạt: phù hợp với các doanh nhân đã có công ty với doanh thu cao tại Việt Nam và có vốn đầu tư tối thiểu 1,5 triệu AUD
 • Visa thường trú 132B – Diện Doanh nhân tài năng: phù hợp với các doanh nhân tài năng, được cấp vốn tối thiểu 1 triệu AUD từ các tổ chức quy định.

Tin Tức Định Cư Úc

Liên hệ Hotline
error: Content is protected !!