fbpx

Chương trình đầu tư nhận Thường Trú Nhân Cộng Hoà Síp là một trong những chương trình đơn giản và hiệu quả nhất để có được quyền công dân Châu Âu, hoàn toàn không có yêu cầu về cư trú và thời gian xử lý nhanh chóng chỉ từ 3-6 tháng.

Kể từ tháng 05/2023, Bộ Nội Vụ Síp chính thức công bố những thay đổi đáng lưu ý của chương trình Đầu tư nhận Thường trú nhân Síp như sau:

 1. Tăng yêu cầu chứng minh mức thu nhập hàng năm của đương đơn. Mức thu nhập cho đương đơn chính được nâng lên là 50,000 EUR, thêm 15,000 EUR cho Vợ/Chồng và thêm 10,000 EUR cho mỗi con phụ thuộc dưới 25 tuổi đi kèm.
 2. Ba mẹ của đương đơn và Vợ/Chồng không còn được chấp nhận là thành viên phụ thuộc đi kèm. Như vậy, từ nay chương trình Đầu tư nhận Thường trú nhân Síp chỉ còn chấp nhận định cư dành cho 2 thế hệ là đương đơn, vợ/chồng và con cái dưới 25 tuổi, con cái phải còn đi học và phụ thuộc tài chính vào đương đơn.
 3. Yêu cầu xác thực lại hàng năm để gia hạn thẻ thường trú. Từ nay, sau khi nhận được thẻ thường trú nhân, đương đơn được yêu cầu phải nộp thông tin hàng năm để chứng minh vẫn đảm bảo được các yêu cầu của chương trình, bao gồm:
  • Duy trì bất động sản 300,000 EUR và bất động sản này phải đáp ứng đủ số phòng ngủ cho tất cả các thành viên gia đình
  • Chứng minh nguồn thu nhập hàng năm đạt yêu cầu của chương trình đưa ra
  • Duy trì bảo hiểm cho tất cả các thành viên gia đình qua mỗi năm
  • Cập nhật lý lịch tư pháp trong sạch

*Nếu không chứng minh được các điều kiện duy trì ở trên, thẻ của nhà đầu tư và gia đình sẽ bị huỷ. 

Chương trình đầu tư nhận Thường trú nhân Síp sẽ chính thức áp dụng các thay đổi trên đối với những đơn nộp kể từ tháng 05/2023.

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline