fbpx

Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Cộng Hòa Síp

Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Cộng Hòa Síp

Cộng hòa Síp được xem là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất ở châu Âu để thành lập doanh nghiệp bởi hệ thống thuế khá thuận lợi. Các công ty tại Cộng hòa Síp được hưởng toàn bộ các lợi ích về thuế tại khu vực như miễn thuế hoàn toàn cho thu nhập cổ tức, không khấu trừ thuế đối với cổ tức trả cho người không cư trú tại Cộng hòa Síp, không có thuế trên lãi vốn và là một trong các nước có thuế doanh nghiệp thấp nhất ở Châu Âu với mức thuế là 12.5%.

100 %

Tỷ Lệ Thành Công

5 ngày

Thời Gian Xét Duyệt

EUR 350

Phí Đăng Ký

Ngoài ra, Cộng hòa Síp có nhiều lợi thế hơn như luật doanh nghiệp dựa trên Đạo luật các công ty tiếng Anh và phù hợp với các chỉ thị của EU, phí thành lập thấp và quy trình thành lập nhanh chóng. Hơn nữa, Cộng hòa Síp có một mạng lưới hiệp định về chống đánh thuế hai lần với hơn 45 quốc gia/vùng lãnh thổ và hiện đang đàm phán để mở rộng thêm.

Quy Trình Thực Hiện

Chọn tên công ty và gửi cho Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh cùng với các thông tin bao gồm:

  • Nguồn gốc Tên công ty
  • Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh
  • Lý do thành lập công ty

– Sau khi đăng ký Tên công ty, chủ sở hữu cần gửi thêm:

  • Bản sao Hộ chiếu
  • Địa chỉ cư trú
  • Thông tin cá nhân & Bảng Câu hỏi (theo mẫu)

– Mỗi công ty phải có ít nhất 01 Giám đốc đại diện theo pháp luật, và 01 Thư ký.

– Vốn cổ phần thông thường là 1.000 cổ phần có mệnh giá là €1,00 mỗi cổ phần.

– Để được hưởng thuế ưu đãi, Công ty cần hoạt động tại Síp và do đó, Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là công dân chịu thuế (thường trú nhân tại Síp)

– Để tối ưu thuế hoặc bảo mật cá nhân, có thể sử dụng Cổ đông đứng tên trên danh nghĩa của Chủ sở hữu.

– Chúng tôi có các dịch vụ liên quan đến việc duy trì và quản lý công ty thường niên: 

  • Đăng ký văn phòng đại diện và dịch vụ Thư ký
  • Giám đốc chỉ định
  • Cổ đông đứng tên

Theo luật của Síp, các công ty cần chuẩn bị Báo cáo tài chính đã được kiểm toán để nộp lên Cơ quan Thuế hằng năm. Sau đó, Báo cáo thường niên cùng bản sao của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán sẽ được nộp lên Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh. Trường hợp không thực hiện, Giám đốc công ty sẽ chịu trách nhiệm.

Để đảm bảo việc chuẩn bị các báo cáo tài chính của công ty, cần có sự trao đổi chặt chẽ giữa Kế toán viên và Kiểm toán viên. Trường hợp công ty chưa có 2 vị trí này, chúng tôi sẽ đề xuất đối tác.

Tin Tức Định Cư Cộng Hòa Síp

error: Content is protected !!
Liên hệ Hotline